12/19/2011

Shiga prefecture

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. Regional Festivals - From Hokkaido to Okinawa .

.................................................................................


Shiga Prefecture - 滋賀県

A prefecture of Japan, which forms part of the Kansai region on Honshu Island.
The capital is the city of Otsu.
© More in the WIKIPEDIA !


. Shiga - Entries of this BLOG .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. Enryaku-Ji mishiho 延暦寺御修法
Mishiho ritual at temple Enryaku-Ji .. Karasaki matsuri 唐崎祭(からさきまつり)Karasaki festival .
Karasaki Jinja 唐崎神社. Sagichoo matsuri 左義長まつり Sagicho festival .
Omi Hachiman 近江八幡


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

External LINKS :

Holidays and Festivals
Hadaka Matsuri at Hotojuki Yakushido
Fire Festival at Kurabe Shrine
Hiwatari Shinji at Sugahara Jinja
Tamura Jinja Festival
Hodensai at Himure Jinja
Mikabe Matsuri at Mikabe Jinja
Sannosai Festival at Hiyoshi Shrine
Shinoda No Hi Matsuri at Shinoda Jinja
Shichikawa Matsuri at Oarahiko Jinja
Sushi Kiri Matsuri at Shimoniikawa Jinja
Firefly Festival
Mantoshi at Tamura Jinja
Festival at Shirakawa Jinja
Daimonji Festival
Jizo Festival at Joshinji Temple
Imokurabe Matsuri
Minarukane Taisai at Mudoji
Dengaku Odori at Hiyoshi Jinja
Ryusei at Yakushido
Omiya Go Mori at Aburahi Jinja
Taiko Odori at Hikumo Jinja
Harvest Moon viewing at Ishiyama and Murasaki Shikibu Matsuri
Shusse Matsuri and Kimono Festival
Nogami Matsuri at Nogami Jinja
Otsu Matsuri at Tenson Jinja
Hikiyama Matsuri at Utani Jinja
Zuiki Matsuri at Mikami Jinja
Hikone-jo Oshiro Castle Matsuri
Maple Festival at Saimyoji
Hokenko Shuki Taisai at Taga Taisha
Ohitaki Taisai at Tarobu-gu
- - - and more
source : www.csquared-design.com/shiga- Reference -


*****************************
Related words

. Regional Folk Toys from Japan - GANGU . 

. Regional Dishes from Japan - WASHOKU .


BACK : Top of this Saijiki


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: